Bibliografia on-line

En aquest apartat anirem facilitant-vos les direccions a llibres i articles sobre Dénia que hi ha en obert a la xarxa.

 

Llibres:

Calvo Puig, J. (2002),  Dénia en el S XIX. Tesi doctoral.

Calvo Puig, J. (2006), Documentos para la Historia de Dénia en el S. XIX Descripciones, política y demografía

Calvo Puig, J. (2006), Documentos para la Historia de Dénia en el S. XIX Ecomomía y sociedad

 

 

Articles:

Abascal Palazón, J.M. i Gisbert Santonja, J.A. ( 1997), Cinco inscripciones latinas del territorio de Dianium (Denia, Alicante, Hispania Citerior). Lucentum, Num, 14-16, pàg. 91-100

Aranegui Gascó, C. (1996), Los origenes de la ciudad de Dénia en Roc Chabàs. Saitabi, Num 46, pàg 13-27.

Azuar, R. (1993), La taifa de Dénia en el comercio Mediterráneo del siglo XI. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Num 9, pàg. 39-52

Campón, J. (1991), Consecuencias de la Guerra de los Dos Pedros en el Condado de Dénia. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Num 8, pàg. 57-68

Castelló Marí, J. S. et al (2000), Estudio preliminar de las ánforas del Alt de Benimaquía (Dénia, Alicante). Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, Num 21, pàg. 121-136

Retamero, F. (2006), La formalización del poder de los muluk de Denia (siglo V h./XI d.C.), Al-qantara. Revista de Estudios Árabes, Vol . 27, Fasc 2, pàg. 417-445