Proposta de virtualització del jaciment romà de l’Almadrava

Jordan Labios. 

En els últims temps l’arqueologia ha experimentat una revolució de la mà de les noves tecnologies informàtiques, principalment amb el tema de la posada en valor dels jaciments. Les noves generacions de graduats en història i arqueologia considerem a la virtualització del patrimoni, com una ferramenta molt interessant de cara al millor enteniment per part dels visitants, sent una manera òptima que els mateixos hi comprenguin millor les restes del mateix, pretenent en tot moment enfocar aquesta ferramenta com un suport a la divulgació, emparant-se per aquesta tasca una metodologia científica en la qual s’afavoreix en tot moment les evidències de les restes arqueològiques.

Les passes que es seguiran durant les virtualitzacions al jaciment de la vil·la romana de l’Almadrava (Els Poblets) serien les tres que comprenen de forma generalitzada les virtualizacions existents hui en dia:

-En primer lloc, l’ investigació del jaciment, a partir d’una comprensió temporal i estructural del mateix, intentant contextualitzar en l’àmbit global el seu paper històric, i buscant similituds amb altres jaciments, en el món romà es compta amb la sort de tindre jaciments com Pompeia o Herculà que mostren a causa de un cataclisme una instantània de la vida romana, sense quasi destrucció en el pas del temps de les estructures. Per tant i a partir d’aquesta investigació s’aconseguirà establir l’objectiu al qual es pretén aplegar en contrast amb el segon pas.

Aquest segon pas serà la presa de dades, si més no, en el primer estadi s’aconsegueix fer una idea general del jaciment, es deu en tot moment passar a la concreció, amb l’obtenció de dades principalment mitjançant mesuraments i l’ús d’un mètode molt emprat actualment com és el de la fotogrametria, consistent en la generació d’una xarxa de punts o vèrtex per la contraposició de les dades obtingudes durant un procés fotogràfic aconseguint-se d’aquesta forma d’incorporació de dades i mesuraments reals en l’àmbit virtual.

Prova del procés fotogramètric a un forn a l'Almadrava.

Prova del procés fotogramètric a un forn a l’Almadrava.

 

Gràcies a aquest procés i una volta amb les dades virtualitzades, es podrà treballar en la recreació i reconstrucció virtual del jaciment.

2

Ús de programes open source com Blender i renderització de mostra.

Ús de programes open source com Blender i renderització de mostra.

L’últim pas serà el de la reconstrucció virtual, a partir de les dades obtingudes durant els passos anteriors (investigació del jaciment i mapa mental de jaciment per una banda, i virtualització de les dades reals obtingudes en l’altre), així que ja es podrà trobar en disposició d’alçar el jaciment des dels seus fonaments a parir de la generació de vèrtex, arestes, polígons i malles amb l’ utilització de programes de caràcter Open Source, fent en el cas de la vila romana de l’Almadrava una major incidència en la producció alfarera, exportada al llarg i ample de la Mediterrània, i per altra banda a la producció i comercialització del vi que es transportava, creant-se al llarg de la feina de la reconstrucció, animacions en les quals els visitants puguin comprendre millor les activitats que els antics pobladors del jaciment empraven per a la producció ceràmica del mateix, a més del seu transport.

            El final d’aquest tercer y últim pas serà un material d’exposició per als visitants molt didàctic i visualment atractiu, sense pedres per altra banda el valor científic que s’aporta als mateixos sobre la vila romana de l’Almadrava i el seu paper com a vila rústica marítima entre els segles I i IV, inventant-se amb molts menys recursos i mitjans prou assequibles posar-se al dia quant a promoció i divulgació de caràcter virtual.

Aquest procés de difusió ha sigut empleat ja per tant a altres jaciments d’una major envergadura amb un gran èxit.

Seguirem informant sobre el projecte.

Jordan Labios és Graduat en Història per la Universitat d’Alacant.