Una inscripció funerària de Jesús Pobre

Per Josep Fornés i Mut

Cayo Aemilius Nasilus, el primer habitant conegut de Jesús Pobre?

Un dia com tots estava en casa trastejant per Internet i vaig rebre un correu electrònic de l’arxivera de Gata Silvia Leyda. En aquest correu m’enviava un document amb una informació molt interessant per a mi, una inscripció funerària d’època romana trobada a Jesús Pobre.
El document en si és una publicació de la revista Arse, boletí anual del centre arqueològic saguntí. En ell parla del il•lustrat oliver Gregori Maians i de la seva gran feina recollint inscripcions romanes i àrabs en diferents llibres i cartes. La inscripció de Jesús Pobre esta recollida en un manuscrit de l’autor que s’anomena Inscriptionum Hispaniensum. En un dels seus viatges Gregori Maians arribà a Jesús Pobre on tenia la informació de que existia una inscripció. Segons la transcripció que fa Josep Corell en l’article, Gregori Mayans escriu:
“Jesús Pobre. Junto a Jesús Pobre, cuyo hospicio esta situado en el antiguo término de Beniza de Vi en la casa que fabricó Juan de l’Ostalnou que hoi es el Marques de Colomer, en un pequeño zaguán, vi una inscripción, dia 18 de septiembre del año 1760, colocada en la pared. Esta inscripción puesta de un lado.

C• AEMILI •
M NASILV
H • S • E
AN• XXXII
H • S • E

“Escolano llama dicho territorio Benicadim li 6 cap. 17 n. 8 Hoi se conserva la Antigua torrecilla de los Esteves, que fueron señores de dicho territorio. La casa dicha de l’Ostalnou se fabricó año 1655.”

Com es pot vorer a part de la informació de la inscripció que només coneixem per Maians apareix més informació sobre el nostre territori en el segle XVIII. Aquesta informació com la torrecilla de los Esteves que no sabem on estaria situada (possiblement en l’actual casa del senyoret) dóna uns apunts del paisatge de Jesús Pobre.
La transcripció i traducció de la inscripció que fa Josep Corell és la següent:

C(aius) • Aemilu[s]
M(arci) [f(ilius)] Nasillu[s]
H(ic) • s(itus) • e(st)
An(norum) • XXXII
H(ic) • s(itus) • e(st)

Açò ho tradueix d’aquesta manera: Caius Emili Nasilus, fill de Marc està ací enterrat, de 32 anys està ací enterrat.
Segons Corell els Aemili eren una de les gens (tipus familiar d’organització en època romana) més influents de Dianium pel que fa a la quantitat d’epigrafies. El cognomen Nasillus no esta documentat en cap lloc més.
L’epigrafia esta desapareguda, però podríem estar parlant d’un dels primers habitants de Jesús Pobre que esta documentat. Encara que no esta clar exactament d’on prové l’epigrafia la datació que dóna Josep Corell (segle I-II d.c.), esta molt relacionada amb la terrisseria romana de Bisserots que també és del segle II d.c. Tampoc es pot descartar que fora d’una de les vil•les romanes que existien per les Valls. Però si que podem dir que possiblement estem davant d’un dels primers habitants de Jesús Pobre que esta documentat. El que estaria be seria saber qui va ser Cayo Aemilius Nasillus, que va fer en la seva vida i perquè va morir als 32 anys. També saber on va ser enterrat portaria noves pinzellades del que va ser el segle II d.c. en el nostre terme municipal. Aquestes preguntes són molt difícils de contestar, jo diria que pràcticament impossible, però no podem deixar d’especular sobre la seva vida. Podria ser el cap de la terrisseria de Bisserots, o un propietari de les moltes vil•les romanes que existien en Les Valls (Els Ecles, Vall de Peixet, Vall de les Puces…). Trobar la necròpoli on va ser enterrat també donaria moltes pistes del lloc d’on provenia. El que si ens demostra aquesta inscripció epigràfica de caràcter funerari, és l’alta romanització de la nostra comarca.

BIBLIOGRAFIA:
Corell, Josep (1992) Inscripción inèdita de Jesús Pobre (Dénia, Alacant) en un manuscrito de G. Maians. Revista Arse, boletin anual del centro arqueologico saguntino. Pàgines 19-24.
Fornés, Josep (2011) Jesús Pobre al segle II d.c. La terrisseria romana de Bisserots. Llibre de festes de Jesús Pobre. Pàgines 46-49.
Gisbert, Josep A. (1992) Dues terrisseries romanes del territori de Dianium. Els jaciments de l’Alter de Perdigó i la Teulera de Jesús Pobre. III congrés d’estudis comarcals de la Marina Alta. Pàgines 89-100.
Bolufer, Joaquim (1992) El poblament romà de Xàbia. III congrés d’estudis comarcals de la Marina Alta. Pàgines 141-152.

 Aquest article va apareixer originalment al Llibre de festes de Jesús Pobre de 2012