Reflexionant al voltant del turisme cultural.

Per Irene Buigues Sapena.

Els llogarets moriscos de la Vall d’Alcalà, els Banys de la Reina de Calp, el Castell i les muralles de Dénia o la Teulada Gòtica Emmurallada són alguns exemples de recursos culturals (patrimoni cultural conservat) de la Marina Alta que podem trobar dins l’inventari de Béns d’Interès Cultural. I es que podem afirmar que en la nostra comarca es respira història per cadascun dels municipis que la composen, com així ho demostra el patrimoni cultural que alberga (tant declarats BIC com no).

Font: Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. [1]

Amb este breu article ens agradaria reflexionar sobre algunes qüestions: Què s’entén per Turisme cultural? És possible el desenvolupament  d’un Turisme de tipus cultural a La Marina Alta? Quins possibles avantatges i inconvenients té este nou model?

Abans que tot, caldria definir l’anomenat “nou turisme”. No existeix una definició estricta del Turisme Cultural, però nosaltres anem a agafar com a referència la següent:

“És aquell desplaçament que es fa fora de la residència habitual, d’una duració superior a 24h i inferior a 1 any i que implica una motivació exclusivament cultural (monuments, conjunts històrics, gastronomia, arqueologia, etnografia, art, literatura, cinematografia, enologia, paleontologia)”

Platja massificada a Benidorm

Un recent article publicat el dia 19 d’Agost al diari el Levante-EMV[2]obri el debat, en ell se’ns narra la història d’un turista típic de sol i platja, una persona que acudeix uns dies amb la família per compartir una experiència comú; però els dies van passant i acaba per veure que no és suficient amb anar a una platja massificada tots els dies,  i que vol saber més sobre la localitat i la comarca queestà visitant. És el moment d’eixir de l’hotel/apartament i de la platja i veure món, decideix fer una excursió a una zona arqueològica i acaba per comprar en una tenda d’artesania i degustant la gastronomia típica del lloc. La família queda encantada i es converteixen en turistes culturals.

Esta podria ser una narració fictícia, però perfectament s’adequa a la realitat que estem vivint. El turista actual de sol i platja comença a tenir inquietuds i no té suficient amb l’experiència limitada sun & beach. I açò és deu al canvi qualitatiu que està patint, una persona que cada vegada està més formada i sent la necessitat d’augmentar el seu bagatge cultural.

Imatge típica de Dénia amb el barri mariner, els vaixells i el Castell al fons.

És el moment de crear una nova oferta turística, però en este cas no d’una amb recursos naturals i paisatgístics, sinó amb recursos culturals. Caldrà presentar una proposta d’accessibilitat al nostre patrimoni cultural i  donar-li un ventall de possibles servicis i activitats (visites guiades, tallers didàctics, catàlegs, compres, menjar) que facilitaran el seu ús i gaudi per part del públic. D’esta manera, el que en un principi era únicament patrimoni cultural es convertirà en producte cultural. Producte que amb una adequada difusió acabarà per conformar una oferta cultural.  D’esta manera monuments com el Castell de Dénia deixarien de concentrar la major part de les visites durant l’època estival (33.000 visitants a l’estiu dels 70.000 – 100.000 que rep l’any)[3]i passaria a estar al capdavant d’altres ciutats valencianes com Llíria, Sagunt i Morella. Però este tema podria ser objecte d’una altra reflexió.

Per tant, creem que sí es possible el desenvolupament d’un turisme cultural a la comarca, sempre acompanyat d’una estreta col·laboració entre administracions locals, professionals (historiadors, conservadors, operadors turístics, gestors culturals) i la pròpia comunitat local, ja que sinó es valora el que es té, no s’està en condicions de fer valorar als visitants o turistes.

L’últim pas és consolidar una sòlida demanda cultural, és a dir uns visitants que tinguen per objecte (entre altres) el coneixement de la història i la cultura del lloc que visita. Serien necessàries dues fases:

1.- Aprofitar el fort reclam de turistes tradicionals (no oblidem que són un mercat cultural potencial) i cercar aquells que viatgen amb una motivació principal de sol i platja, però que no tenen suficient amb l’experiència que comporta i alberguen la necessitat d’involucrar-se en la cultura del lloc que visiten. Caldria doncs oferir un paquet turístic mixt: Sol i Platja + Cultura (les dues modalitats al mateix nivell i complementant-se).

2.- Una vegada es consolide la primera fase. Aprofitar el nou mercat creat per captar turistes amb exclusiva i única motivació cultural.

Sala de Jurats i Justícies de Teulada (S.XVII)

 D’esta manera ens dirigiríem a dos tipus de mercats i oferiríem una oferta turística complementaria: durant tot l’any l’oferta cultural, i a l’estiu ambdues (la cultural i la de sol i platja). Així evitaríem la estacionalitat del model tradicional i la seua forta massificació, perquè si els turistes poden venir durant tot l’any és millor que concentrar-los tots en 3 mesos de l’any (reduiria la capacitat de càrrega a les platges i la conseqüent    petjada ecològica, l’aglomeració a les infraestructures i comunicacions, i milloria la percepció del fet turístic, tant del turista com de la comunitat local).

Els avantatges d’este nou model són diversos. Molts veuen en el turisme cultural (si es que ja s’han adonat) l’oportunitat de salvar un model que a poc a poc es desinfla i es veu insostenible.  Altres veuen en ell la possibilitat de poder desenvolupar-se econòmicament (zones més rurals de l’interior) i culturalment, vist que una adequada valorització i difusió del nostre patrimoni ajuda al manteniment del mateix. El perill de massificació seria la principal amenaça del nou model, donat que podria caure en una forta folklorització i desgast dels recursos culturals. Però per això cal apostar per la professionalització del sector cultural i la seua formació continua, ja que sense estes dues el nou model turístic perillaria i acabaria errant com el model tradicional. I desprès de tot si no ho fem bé, quin tipus de turisme ens salvaria?

[1] http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/bics.asp (Clicant a l’enllaç i seleccionant La Marina Alta apareixen detallats tots el BIC)

[2] http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/08/17/turismo-barato-arqueologico/929097.html

[3] http://www.lasprovincias.es/v/20110902/marina/castillo-denia-recibe-casi-20110902.html